Vejbeskrivelse til GuldGruben, Wilsonsgade 17A, 5800 Nyborg, tlf. 633 10 799

Med tog, løbehjul, scateboard, rulleskøjter, gåben: du går ud af DSB-stationens bagindgang og følger simpelthen den lille asfalterede sti lige ud indtil du rammer bunden af Wilsonsgade. Der ligger så det mit store dejlige grønne træhus inde til højre som det aller første hus.

Med bil, motorcykel, cykel: kør mod strandhotellerne ad Christianslundsvej. Så kommer Wilsonsgade som 2. sidevej på højre hånd - efter togviadukten. (der ligger en spillebutik lige tv. inden togviadukten)

Kommer du af motorvejen fra Sjælland kører du af ved opkørslen Nyborg Ø og drejer th når du kommer op fra motorvejen. Kommer du fra Jyllandsidens motorvej tar du samme opkørsel (Ø) men drejer da bare mod venstre. Så følger du bare vejen (ØsterØvej), der går langs kysten - vandet på din højre side. Du kører videre og følger vejen forbi det store Nyborg Strand/Best Western hotel (på din venstre side) og fortsætter af vejen (der nu er blevet til ChristiansLundsvej og går ind mod byen igen) og kører over motorvejsbroen. Kort derefter kommer Wilsonsgade på din VENSTRE hånd og du kører helt ned i bunden af den - hvor det store grønne træhus - GuldGruben ligger.

VELKOMMEN !