den Vibrationelle indgang til selvheling består af elementær energibevidsthed i teori/praksis

bevidsthed om hvordan vi døgnet rundt - minut for minut - styrker eller svækker vores egen livsenergi/ påvirker vores egen vibration via vores fokus - det vi retter vores opmærksomhed imod  -  indtryk og udtryk/ vores tanker, vores følelser, vores mad (alt vi indtager gennem vore sanser), vores omgivelser, vores ord / sprogbrug, vores handlinger - samt bevidst træning i at forædle vores vibrationsfrekvens - med alt hvad deraf følger, kort sagt: Træning i at køre vores personlige energihusholdning så HENSIGTSMÆSSIGT som muligt

Det kræver først og fremmest at du er NÆRVÆRNDE, ånder igennem og hele tiden MÆRKER EFTER hvordan det du er i gang med FØLES. Og føles det ikke godt - stop op - og foretag de nødvendige justeringer - store som små...

Læs mere om Vibrationel kontra Traditionel bevidsthed her

OBS! Mennesker der kritiserer, hele tiden finder ”fejl”, problematiserer, stiller sig på tværs, brokker sig meget og fokuserer på de ting der kan gå galt, er triste, dårlige, ku’ være meget bedre og påpeger dem, mangler som regel åndelige nosser til at skabe de optimale udfoldelsesrammer for sig selv i deres dagligdag. Foretage de nødvendige ”moves” og justeringer i deres eget liv. Derfor – som ubevidst camouflage for deres dybe ubevidste angst, selvfrustration, vrede, bitterhed og fejhed – finder de hele tiden små og store ting i omgivelserne der tilsyneladende legitimerer deres dårlige humør, dybe frustration og utilfredshed; og i en akademisk hærget kultur hvor det at være naturvidenskabeligt analyserende, skeptisk, kritisk osv. er en dyd der har højere status end det at være glad, lattermild, fantasifuld og rå-kreativ hopper deres medmennesker som regel på den. Men lad dig ikke narre...!